logo

Faktury uproszczone w 2020r.

2020-02-03 17:52

Faktury uproszczone w 2020 roku. Nawiązując do licznych pytań i wątpliwości informuję, że Ministerstwo Finansów potwierdziło, że na podstawie faktury uproszczonej będzie można odliczyć zawarty w niej podatek VAT, a poniesiony wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Faktura uproszczona może zostać wystawiona gdy łączna kwota należności (jednorazowego wydatku) nie przekracza 450PLN lub 100 euro. Taka faktura musi zawierać NIP podatnika oraz dane pozwalające ustalić kwotę podatku dla poszczególnych stawek VAT. Większość paragonów fiskalnych z wpisanym numerem NIP spełnia zatem minimalne wymagania stawiane fakturom uproszczonym, aby mogły one być rozliczone w działalności gospodarczej. Jednocześnie, według mojej oceny, brak jest podstaw do odmowy wystawienia imiennej faktury VAT, zawierającej pełne dane nabywcy, dla jednorazowych transakcji gdzie łączna wartość należności nie przekracza 450PLN lub 100 euro. Taką praktykę według sygnałów klientów niestety stosują m.in. duże sieci handlowe. Poruszają się one w granicach prawa, ale dziwić może zmiana praktyki, biorąc pod uwagę, że przepisy w zakresie tzw. faktur uproszczonych się nie zmieniły. Być może jest to podejście pro eko poprzez oszczędzanie papieru, tylko pytanie czy chodzi o ekologię czy ekonomię ...

Wróć
Copyright by Optimo Modo Powered by LekkiCMS

Biuro polecane przez iKsiegowosc24