logo

Obsługa kadrowo - płacowa

  • prowadzenie i sporządzanie dokumentacji kadrowej, w tym:
- umowy o pracę
- świadectwa pracy
- zaświadczenia, oświadczenia

  • sporządzanie i naliczanie dokumentacji płacowej i podatkowej, w tym:
- listy płac
- informacje PIT-11, PIT-4R

  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz zgłoszeniowych ZUS, w tym:
- deklaracje rozliczeniowe DRA wraz załącznikami RCA, RSA, RZA
- zgłoszenia i wyrejestrowania ubezpieczonych ZUA, ZWUA
- zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZCNA
- ZUS Z-3 informacja płatnika składek

  • inne dokumenty według indywidualnych potrzeb klienta
Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu
Copyright by Optimo Modo Powered by LekkiCMS

Biuro polecane przez iKsiegowosc24