logo

Obsługa księgowo - podatkowa

  • prowadzenie ksiąg handlowych;
  • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów (KPiR, PIT, PPL, zasady ogólne);
  • prowadzenie ewidencji przychodów (PPE, ryczałt);
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług - VAT;
  • sporządzanie deklaracji, informacji i zeznań podatkowych;
  • opłaty środowiskowe (marszałkowskie) - Sprawozdanie z wprowadzania gazów i płynów do środowiska i ewentualne opłaty;
  • wnioski o zwrot VAT z niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM;
  • inne dokumenty według indywidualnych potrzeb klienta
Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu
Copyright by Optimo Modo Powered by LekkiCMS

Biuro polecane przez iKsiegowosc24